Wheel Motif Retainer

XJ6 (1969-1979) wheel motif retainer.
In Stock
$1.25
- +
Daimler Sedans - 2.5 V8 / V8 250 (1962-1969)
Daimler Sedans - Sovereign S1 (1969-1973)
Daimler Sedans - Sovereign (1966-1969)
Daimler Sedans - Hearse (1980-1992)
Daimler Sedans - Limousine (1980-1992)
E-Type - S2 - 2 + 2 (1969-1971)
E-Type - S3 V12 - Roadster (1971-1974)
XJ12-S - S1 (1972-1973)
XJ12 - S1 (1972-1973)
XJ6 - S1 (1968-1973)
XJ6 - S2 (1973-1979)
XJ6 - S3 (1980-1987)